Khuôn nhựa, dây buộc cáp công nghiệp

    Keo dán Rycomax:

  • Keo dán gạch dễ sử dụng
  • Chất lượng vượt trội
  • Tiết kiệm chi phí